انواع راهای نماشویی و اثر سرما در سنگ

1)نماشویی به روش طناب
2)نماشویی راپل
3)نماشویی با داربست
4)نماشویی با کمربند محافظتی

تخریب بر اثر سرما در قسمت های از ساختمان مانند: محل در پوشش ها،سایه بان ها،کرسی بنا و کف و پنجره ها بیشتر دیده میشود.عموما سنگ های آهکی دولومیت بیش از ماسه سنگ ها در معرض تهاجم اثر سرما هستند مرمر،شیت،گرانیت،به علت تخلخل اندک تحت تاثیر اثر سرما واقع نمیشوند.

 

نظر خود را بنویسید