حوزه های فعالیت

حوزه خدمات کفسابی در تهران وکرج نماشویی در تهران وکرج و شهرستان

حوزه فعالیت تیم کفسابی الیاساب محدود به استان تهران نبوده و همیشه سعی بر این داشته با توسعه ابزار و تیم خود بتواند به دیگر شهرها و استان ها سرویس هایش را ارائه دهد.

کفسابی در تهران

پرسنل ایلیا ساب با انجام عملیات کفسابی و ساب زنی بیش از 1000 پروژه ساختمانی اداری،تجاری،نظامی،تفریحی،مسکونی در تهران و رضایتمندی صدرصدی مشتریان آماده ارائه خدمات کفسابی در تهران میباشد.

کفسابی در تبریز

پرسنل ایلیا ساب با انجام عملیات کفسابی و سای زنی با بیش از 300 پروژه ساختمانی در تبریز و رضایتمندی صدرصدی مشتریان آماده ارائه خدمات کفسابی در تبریز می باشد.

کفسابی در اصفهان

پرسنل ایلیا ساب با انجام عملیات کفسابی و ساب زنی بیش از 300 پروژه ساختمانی در اصفهان و رضایتمندی صدرصدی مشتریان آماده ارائه خدمات کفسابی در اصفهان میباشد.

کفسابی در مشهد

پرسنل ایلیا ساب با انجام عملیات کفسابی و ساب زنی بیش 300 پروژه ساختمانی در مشهد و رضایتمندی صدرصدی مشتریان آماده ارائه خدمات کفسابی در مشهد میباشد.

کفسابی در مازندران

پرسنل ایلیا ساب با انجام عملیات کفسابی و ساب زنی بیش از 300 پروژه ساختمانی در مازندران و شمال کشور و رضایتمندی صدرصدی مشتریان آماده ارائه خدمات کفسابی در مازندران و شمال کشور میباشد.

کفسابی در زنجان

پرسنل ایلیا ساب با انجام عملیات کفسابی و ساب زنی بیش از 300 پروژه ساختمانی در زنجان و رضایتمندی صدرصدی مشتریان آماده ارائه خدمات کفسابی در زنجان میباشد.

نماشویی در تهران ، شستشوی نما در تهران

پرسنل ایلیا ساب با انجام عملیات نماشویی و شستشوی نما بیش از 1000 پروژه ساختمانی، اداری ،تجاری،نظامی،تفریحی در تهران و رضایتمندی صدرصدی مشتریان اماده ارائه خدمات نماشویی در تهران و شستشوی نما در تهران میباشد.