رزین ساب ،رزین کردن سنگ ،ساب زدن سنگ با رزین

رزین و رزین ساب یک ترکیب طبیعی و مصنوعی است که با چسبندگی زیاد در نیم ساعت سخت میشود.حلال با الکل غیر قابل حل در آب میباشد.رزین ساب در ساب زنی یک اصطلاح کاملا شناخته شده است که کارایی شفافیت و پر کردن بند های بین سنگ و خلل فرج در سنگ و پریدگی های که در طول زمان در سطح سنگ ایجاد شده را دارد و رنگ های آنها شفاف سفید تا مشکی تیره متغیر است.تا بند ها و خلل فرج سنگ ها را به رنگ خودشان ترمیم کند و نیز میزان سختی رزین های که در ساب زنی به کار میرود متفاوت است.با پیشرفت علم و تکنولوژی رزین ها را با فراوری  در صنف های دیگر به کار گرفتند از جمله پلیمر بد از اختراع رزین های مصنوعی یا همان ماستیک سنگ همانند رزین های که برای براقیت نمای آجری و سنگ امروزه استفاده میکنند.{رزین سنگ،رزین آجر،رزین سیمان،رزین سنگ های قیمتی،رزین سنگ آنتیک،رزین سنگ کانتر آشپزخانه،رزین ساب،ساب زنی با رزین} در کفسابی رزین ساب و بتونه ساب قیمت های مختلفی دارد که رزین ساب به دلیل کیفیت بالا و ترمیم سطوح سنگی به رنگ های خودشان نسبت به بتونه ساب قیمت بالای به خود اختصاص داده است.اگر شما کیفیت کارتان را به قیمت کفسابی ترجیح میدهید من با سالها تجربه در کفسابی رزین ساب را توصییه میکنم.

{عمر بالا،کیفیت بهتر،براقیت بندها}

داشتن وجدان کاری حسن و خوبی ما نیس بلکه وظیفه انسانی ماست ایلیا ساب

نظر خود را بنویسید