طبقه بندی سنگ های طبیعی

  1. گروه بازالت: آندزیت،بازالت،پرغیریت های قلیایی،دوفوریت ها،امید یوریت،لامپروفیر،کوارتز،دولویت،اسپیلت.
  2. گروه فلینت: چرتت،فلینت
  3. گروه گابرو: دیوریت قلیایی،گنایس قلیایی،گابرو،هورمون بلند،نوریت،پیکریت،سرپانتینت
  4. گروه گرانیت: گناس،گرانیت،گرانول یوریت،پگاناتیت،کوارتز،دیوریت و سینیت
  5. گروه سنگ های ماسه و آذرین : آرکوز،گریویک،ماسه سنگ،توف

طبقه بندی سنگ ها


سنگها از نظر نحوه شکل به چند گروه تقسیم میشوند

  1. سنگ های رسوبی
  2. سنگهای آذرین
  3. سنگهای دگرگون

سنگ رسوبی: بعضی از سنگ ها بر اثر ته نشین شدن آب به وجود می‌آیند که سنگ رسوبی گفته میشود.

سنگ آذرین: گروه دیگر از سنگ ها بر اثر سرد شدن مواد مذاب به وجود می آیند که سنگ آذرین نام دارند سنگ های آذرین از بلور های ریز و درشت تشکیل شده اند.

سنگ دگرگون شده: از سومین طبقه بزرگ سنگها میباشد که بر اثر فشار و حرارت و شرایط زیر زمین سنگ هدی آذرین و رسوبی تغییر پیداه کرده و سنگ های دگرگون را به وجود می آورند.

نظر خود را بنویسید