کفسابی چیست و مراحل انجام آن چگونه است؟

سنگ های کف هر کدام ساب مختص خود را دارا هستند ساب سنگ گرانیت(بخارا)که در توضیحات بیان شده است..

و اما ساب سنگ.

سنگ های کف هر کدام ساب مختص خود را دارا هستند ساب سنگ گرانیت(بخارا)که در توضیحات بیان شده است..

و اما ساب سنگ.

مرحله اول:اجرای سوپر پد برای از بین بردن پستی و بلند یهای کف (وارداتی).

مرحله دوم:اجرای پد 50 برای صیقلی شدن سنگ(وارداتی).

مرحله سوم:اجرای پد80 برای از بین بردن زبریه(سوپر پد وپد50).(وارداتی).

محله چهارم:اجرای برس سیمی برای آماده سازی سنگ برای انجام عملیاته رزین های وارداتی هم رنگ(در صورته تمایل مشتری)(وارداتی).

مرحله پنجم:اجرای سوپر پد 100 یرای از بین بردن رزین هاِی زاید (وارداتی).

مرحله ششم:اجرای پد 200 برای آماده سازی سنگ برای عملیات ساب پرداخت(وارداتی). 

مرحله هفتم:اجرای پد 400 برای نرمی سنگ وصیقلی بیش از حد آن(وارداتی).

مرحله هشتم:اجرای سوپر پد های 600 و 800 همزمان برای برگرداندن رنگ اصلی سنگ (وارداتی).

مرحله نهم:اجرای سوپر پد های گوشه زن 1000 و 1500 هم زمان با دستگاه مینی ساب برای کناره های دیوار و یکنواختی کنارها با ساب سالن (وارداتی)

 

مرحله دهم:اجرای ساب پدهای 2000 و 3000 هم زمان برای براقیت اولیه (لقمه وارداتی)

مرحله یازدهم:اجرای ساب شاینینگ (براقی) برای براقیت کامل سنگ(وارداتی).

و مرحله آخرکه در صورت تمایل مشتری ومختص گروه عملیاتی ایلیا ساب می باشد انجام میشود. نانو ساب باعث جلو گیری از نفوذ مواد شیمیای ب داخل سنگ و باعث طول عمر سنگ میشود.که توسط دستگاهای وارداتی از ایتالیا صورت میپذیرد.گروه ایلیا ساب تنها و اولین دارنده این نوع دستگاها در صعنت ساب ایران می باشد.

نظر خود را بنویسید