مزایای نماشویی راپل و دستگاه واتر جت:

حذف داربست و هزینه مازاد آن سرعت در اجرا،هزینه کم و کیفیت بالا از مزیت های نماشویی به روش راپل می باشد.
دستگاه واتر جت و نماشویی به روش راپل نسبت به شستشو های سنتی نمای ساختمان نظیر: استفاده از شیلنگ و آب شهری مقدار کمتری از آب را برای نماشویی به کار میبرد و باعث جلو گیری از اتلاف مایه حیات میشود و در راستای سازگاری با محیط زیست طراحی شده،به دلیل توانایی بالا در از بین بردن آلودگی ها بدون استفاده از مواد شیمیایی در شستشوی نمای ساختمان.نماشویی ساختمان

نظر خود را بنویسید