نماشویی ساختمان به روش های قدیمی

این نوع نماشویی یک روش قدیمی برای شستشوی نما میباشد که قبل از ظهور لوازم برقی و دیجیتالی انجام میشده است.

نماشویی سنتی قسمتی از تاریخ نماشویی در دهه های گذشته به حساب می آید که به صورت دستی انجام میشده است.

نماشویی قدیمی و کاربرد آن

نماشویی سنگ سنتی را برای چه ساختمان و نماهایی به کار میبرند:

نماهای شیشه ای که الودگی کمتری روی شیشه آنها باشد.

نمای کامپوزیت که حداقل سالی یک بار تمیزکاری شده باشد.

درکل تمام نماهایی که دارای الودگی سطحی باشد و به تنهایی با دست و لوازم ابتدایی بتوان تمیز کرد را نماشویی سنتی میگویند.

ابزارها در نماشویی سنتی(قدیمی) دستمال و سطل آب و لوازم ابتدایی و پیش پا افتاده هستند.

نماشویی مدرن و مزایای آن

امروزه در نماشويي مواد شوينده قديمي جاي خود را به مواد شوينده نانو داده اند که به احتمال زياد شما نيز در تبليغات شرکتهاي نماشويي جمله شستشوي نما با مواد شوينده نانو را ديده ايد .

براي شما سوال شده چه فرقي با ديگر شويندها دارند اين مواد علاوه بر قدرت پاک کندگي بيشتر در مقابل چربي ها و دوده ها داراي اين نکته مثبت هستند.

 ماندگاري پاکيزگي بعد از نماشويي را افزايش ميدهند، تمامي شرکتهايي که در حال حاضر نماشويي را با اين مواد ارائه ميدهند. اين ماندگاري را محور تبليغات خود قرار داده اند اما به طور حتم اين سوال پيش مي آيد که اين مواد چند درصد باعث افزايش عمر پاکيزگي نما ميشوند؟

 که بي ترديد اين پاسخ براي تمام مشتري هاي شستشوي نما خالي از اهميت نيست اين مواد تنها بيست درصد باعث ماندگاري بيشتر پاکيزگي نما ميشوند يعني اگر به طور مثال عمر پاکيزگي نماي شسته شده شما با مواد معمولي( شوينده هاي شيشه) 6 ماه باشد يعني صدوهشتاد روز با اين مواد تنها يک ماه يا در بهترين شرايت جوي دوماه به عمر اين پاکيزگي اضافه ميشود.

 اما بايد توجه داشت:

1.این مواد درجه اول مواد شوینده قویتری نصبت به دیگری مواد هستند.

2.به نمای ساختمان هیچ آسیبی نمیزنند.

3.ماندگاری شستشوی این مواد نانو بسیار بیشتر از مواد موجود در بازار می باشد .

 

نظر خود را بنویسید