چرا نمای سنگی برای ساختمان استفاده کنیم؟

برای نما ها سنگ های پلاک با رنگ ها و اندازه ها مختلف استفاده مینمایند، مانند: سنگ تراورتن،سنگ باغ ابریشم،مرمریت یا انواع سنگ های قیچی که دارای سطح ناصافی بوده و در محل های که از لحاظ معماری احتیاج به قدرت خشونت در سطح نما میباشد مورد استفاده قرار میگیرد. در سطح بعضی از سنگها خلل و فرج موجود است که این سوراخها برای نصب بسیار مناسب هستند.زیرا ملات و ماسه سیمان پشته سنگها به داخل این سوراخها نفوذ کرده و مانع جدا شدن آن از نما میشود.از جمله این سنگ ها میتوان به سنگ های تراورتن اشاره کرد .

بعضی از سنگ ها مثل سنگ باغ ابریشم یا مرمر یا مرمریت یا انواع سنگ های چینی دارای سطحی صیقلی بوده و با توجه به سنگ که خاصیت مکندگی چندانی ندارد بخوبی به نما نمیچسبد و ممکن است بد از مدتی از نما جدا شده و سقوط نمایید برای جلو گیری از این کار باید از پشته آنها که به وسیله میله های مخصوص که به آنها اصطلاحا اسکوب میگوند به دیوار محکم شود.اسکوب انواع مختلف دارد مانند پیچ رولپلاک، اسکوب نما،اسکوب سنگ،پیچ رولپلاک سنگ نما 

که اینکار را نیز تیم نماشویی ایلیا با کادری حرفه ای در اسرع وقت انجام میدهد.

انتظاراتی که باید از نمای ساختمان داشته باشیم :

به گفته هارلد دیلمان و همکارانشان از نما 4 عملکرد انتظار میرود

  1. ایجاد ارتباط
  2. معرفی
  3. جری از یک فضای شهرنظر خود را بنویسید