چه مواقعی عملیات کفسابی در ساختمان ضروری است؟

زمانی که سطوح فرش شده بر روی کف ساختمان نظیر:سنگ،بتن،موزائیک،سرامیک،و غیره با هم هم سطح و هم تراز نباشند به گونه ای که فرد ایستاده در محیط خانه لبه های سطوح فرش شده را مشاهده کند از دیگر عوامل که سطوح کفی که آن را مستلزم انجام عملیات کفسابی میکند مشاهده ملات،سیمان،که به هنگام فرش کردن سنگ ها روی سطوح سنگی باقی می ماند. و یا کثیفی یا سیاه شدن در طی عملیات عمرانی داخل ساختمان که نیروی های انسانی قادر به تمیز کرون آنها نیستند.و خط و خش های که به هنگام جا به جایی وسایل روی سطوح سنگی ایجاد می شود از مواقع ضروری برای انجام عملیات کفسابی میکند باشد.

ضرورت کفسابی

نظر خود را بنویسید